Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks

MEEDE 3
  • Seoses COVID-19st tuleneva majandustegevuse langusega turgutada Raplamaa väiketootjate silmapaistvust, turundust ja müügitegevust nii tavakaubanduses kui ka digikanalites seda läbi läbi ühiste koolituste ja seminaride.
Projekti lühike sisukokkuvõte: Arendada MTÜ ja MTÜ liikmete teadmisi ja oskusi turunduses ja müügitegevuses uutes COVID-19 tingimustes. Seoses COVID-19st tuleneva majandustegevuse langusega turgutada Raplamaa väiketootjate silmapaistvust, turundust ja müügitegevust nii tavakaubanduses kui ka digikanalites. Seda läbi ühiste koolituste ja seminaride. Tulemuseks korraldada üheskoos Raplamaa tootjatega turunduskonverents “Rabav Raplamaa“  
Eesmärgid: Raplamaa väiketootjate igakülgne toetamine, nõustamine, koolitamine COVID-19 tingimustes läbi teabevahetuse ja vahendustegevuse. Turunduse ja müügitegevuse taastamine ja elavdamine läbi oskuste arendamise ja pädevuste tõstmise, saavutamaks innovatiivseid lahendusi ja loomaks suuremat lisandväärtust tootmises ning teostamaks isiklikke ja ühiseid majanduslikke eesmärkide.  

Saada meile enda ettevõtmise kohta infot!

Täida vorm enda andmetega ning saada meile! Võtame Sinuga ühendust õige pea! 

Saadame kontkaktivormist koopia ka Sinu e-mailile